نوشته‌ها

مراحل تشکیل سنگ ها

مراحل تشکیل سنگ ها

سنگ ها تشکیل شده از تجمع  کانیها هستند. بعضی از یک نوع و بعضی از چند نوع کانی تشکیل شده اند. کانیها مواد جامد طبیعی غیر آنی هستند که ترکیب شیمیایی  ثابتی دارند.  نتایج مطالعات انجام شده  نشان می دهد که ۷۵ درصد از قاره ها را سنگ های رسوبی تشکیل می دهند و ۲۵ درصد آن آذرین تشکیل شده است.

  • سنگ آذرین

سنگ هایی هستند که  که از سرد شدن مواد مذاب درون زمین یا سطح زمین بوجود آمده اند. مقاومت سنگ های آذرین  در همه جا یکسان است. اسید کلریک در آنها  اثر تدارد. این سنگ ها سختی بالایی دارند مثل انواع گرانیت ها.

  • سنگ های رسوبی

این سنگ ها از ته نشین شدن  مواد محلول  یا شناور در دریا ها- رودخانه ها بوجود آمده اند که رفته رفته به سنگ رسوبی شکیل شده اند. از مهمترین سنگ های رسوبی  می توان به انواع  تراورتن ها  و بعضی مرمریت ها را نام برد.

  • سنگ دگرگون

 این نوع سنگ ها در اثر عواملی مثل  دما و فشار  سنگها دچار  تغییرات در شکل و ساخت ترکیبی کانی سنگ باعث تبلوو ومجدد سنگ می شود که می توان سنگ های چینی- مرمرها  وبعضی مرمریت ها را نام برد که در ساختمان های ساختمانی  مورد استفاده قرار می گیرد.

  • سنگ نما

بیشترین کاربرد سنگ ها در نمای ساختمان ها می باشد.  نمای ساختمان به دلیل قرار گرفتن  در معرض  آلایند ها، سرما، گرما و یخبندان دارای اهمیت فوق العاده می باشد. و لذا سنگ باید دارای ویژگی های خاص باشد تا در برابر عوامل یاد شده  مقاومت داشته  باشد. سنگ های آذرین دگرگونی و رسوبی به عنوان سنگ نما پیشنهاد می گردند که در ایران به وفور یافت می شود.