نوشته‌ها

گرانیت در نما

گرانیت در نما

 از آنجا که نمای ساختمان به خصوص در شهرهای بزرگ در ارتباط مستقیم با تغییرات جوی و آلودگی هاست یکی از بهترین انتخاب ها گرانیت است. در مواقعی که سنگ گرانیت با رنگ روشن در نما کار شود آب برف و باران جذب شده توسط سطح سنگ گرانیت نما تا چند روز سنگ  را دو رنگ کرده و نما به صورت  لکه لکه دیده می شود. علت این پدیده جذب آب در قسمت هایی از سنگ و از دست دادن آب در قسمت های دیگر سنگ است که این موضوع در سنگ های تیره اتفاق نمی افتد.
سنگ گرانیت به علت سخت بودن و کم بودن خلل و فرج آن و جذب آب بسیار کم، دوغاب را به خوبی جذب نمی کند و به همین علت معمولاً  چسبندگی کافی بین سنگ و دوغاب به وجود نمی آید.
این موضوع باعث افتادن سنگ های گرانیت در نما می شود.این اشکال گرانیت با بستن و مهار کردن سنگ گرانیت تا قسمت زیادی برطرف می شود. چناچه این کار با چاک دادن سنگ و بستن آن با سیم گالوانیزه قبل از دوغاب ریزی انجام گیرد  “اسکوپ” نامیده می شود. روش دیگر آن “نصب خشک” است که جزئیات متفاوت دارد و امروزه بسیار رایج است.