تیشه ای کردن

تیشه ای کردن

ازقدیم مرسوم بوده که سطح روی سنگ رابا ابزارتیشه که روی آن به حالت ناخن درآمده تیشه ای کنند.اینکاربه دلایل مختلف انجام میشده است چنانچه ازسنگی درکف استفاده شودبااینکارمی توان ازمیزان لیزی سطح کاست وایجاد استحکاک کرد.این کارمعمولا درکف فضای عمومی ویاروی پله ها انجام میشودبعضی مواقع عمل تیشه دستی روی سنگ های نما هم صورت میگیرد اینکاربیشترروی سنگ های تراورتن ویابعضی ازانواع لایم استون ها همانندسنگ سمیرم انجام میشده است.

سنگ تراورتن ولایم استون موقعی که تیشه ایی میشوند سفیدتربه چشم می آیند درکل سنگ ها موقعی که ساب میخورند رنگ واقعیشان راکه معمولاتیره تراست نشان می دهند.لذاباتیشه ای کردن سنگ میتوان آن را سفیدترنشان داد.

بعضی از سنگ ها به صورت ساب خورده استفاده چندانی ندارند وفقط صورت تیشه ایی مورد استفاده قرارمیگیرد.

مثلاسمیریا نیزارازنوع سنگ های با جذب آب بالا هستند وساب خورده آنها بسیارسریع کثیف میشود ضمن اینکه ساب خوبی هم برنمیدارند.

تیشه کاری برای خودش اصطلاحات وقوانینی دارد.چنانچه این تیشه دریک جهت ویک بار زده شود وبه صورت تنک دیده شود به آن یک تیشه می گویند. واگربه صورت کاملا پرزده شود طوری که سطح سنگ دیده نشود به آن دوتیشه می گویند وچنانچه دوجهت سنگ تیشه ای شود وسطح ان به صورت عمودی وافقی ابزارتیشه بخورد به آن تیشه چپ وراست می گویند.اگرسطح آن به صورت عمیق خراشیده شود به آن کلنگی واگرتلفیق این دوروش باشد به آن تیشه کلنگ می گویند.

درسال های گذشته که اقبال زیادی به سنگ های تیشه ای شد اینکاربه سمت انجام باماشین هم رفت وتیشه ماشین هم رایج شد.

ازآنجا که تیشه کاری ماشینی مورد استقبال قرارگرفته انواع دیگری از تیشه ماشینی رایج شد ازجمله نوعی تیشه کاری به نام “بوش همر”(bush hammer).که اجرای اینکارباماشین به وسیله “بوش همر” انجام میشود. این وسیله را روی چندکله درخط سباب میبندند وسنگ رااززیرش عبورمیدهند.بسته به فشار باد اثراین خراش هامیتواند روی سنگ شدت وضعف ذاشته باشد.امروزه اینکاربرای ایجاد سطح ناصاف روی سنگ بسیاررایج است ومیتواندروی گرانیت-تراورتن-مرمریت وچینی انجام شود.

بادبر

بادبر

بادکوبه ای

تیغه ایی ماشینی

تیغه ایی ماشینی

تیغه ایی

چکشی

تیغه ایی

ساب خورده

ساب خورده

آنتیک کاری

آنتیک کاری

همانطور که میشود از اسم آن حدس زذ. به کاری که سنگ را کهنه وقدیمی نشن میدهد آنتیک کاری می گویند. انتیک کاری روش های مختلفی دارد. این کارمعمولا روس سنگ تراوتن انجام میشود ولی قابلیت اجرا روی سنگ های دیگرهم دارند.
روش مکانیکی: روش معمول مرسوم وصحیح آنتیک کاری صورت مکانیکی آن است.یعنی سنگ تراورتن درمحفظه ای ریخته میشود که درآن سامچه ایی از فلز ویاسنگ های محکمترقراردارند.فضای مخلوط ازسنگ موردنظروسامچه ها درمدت زمانی خاص که بستگی به جنس سنگ ودستگاه ومیزان توقع ما از آنتیک کاری داردحول محوری میچرخدوعمل آنتیک کاری انجام میشود.دراین روش سطوح قطعه سنگ موردنظر توسط جنس محکم تر خورده میشود وگوشه تیز سنگ ها نیز تبدیل به حالات ربع دایره میشود که دراصطلاح به آن تامبل می گویند.
استفاده از اسید: روش دیگر آنتیک کاری استفاده از اسید است.چنانچه شما سطح روی تراوتن را با اسید شستشودهیدتبدیل به آنتیک میشود.البته به این دلیل که معمولا اسیدبه طئر کامل از سنگ جدانمیشود این خوردگی ها تامدت ها ادامه پیدامی کند که این یکی از ضعف های انتیک کاری با اسید است.برای اینکارمعمولا ازاسید سولفوریک باغظلت کم (حدوددرصد۳۰)استفاده میشود.
روش چرمی: روش بعدی آنتیک کاری سطح سنگ روشی است که به محصول آن چرمی (brush) می گویند. تقریبا همه مرمریت ها تراوتن هاوگرانیت هارا میتوان چرمی کرد ولی بهترین وبیشترین کاربردچرمی روی سنگ های تراوتن وبعد از آن مرمریت است.دراین روش روی خط ساب بجای لقمه های معمول ساب لقمه های مخصوصی میبندند که قسمت های ضعیف تر سنگ را تحت تاثیرقرارداده.پستی وبلندی مطلوبی به سنگ می دهد ودرآخرین مرحله ساب هم میتوان لقمه ای بسته که سطح سنگ رانسبتا براق می کند.
ساب چرمی درهرسنگی ظاهرمتفاوتی به سنگ میدهد .درتراوتن ها به دلیل تخلل زیاد هم میتوان بعدازپرکردن سوراخ ها این کاررا انجام داد. درمرمریت ها که معمولا دارای رگه های ضعیف هستند.این لقمه های فرچه مانند بیشترروی همین رگه ها اثرمی گذارند و آن هارا فرومی برند. امروزه استفاده ازسنگ چرمی درتمام قسمت های ساختمان ازنماگرفته تامحوطه وداخل فضای راه پله وداخل فضای داخلی ساختمانکاربرد دارد. بااین شیوه میتوان سنگ را زیباتر وطبیعی ترجلوداد.

تراورتن در نمای خارجی

تراورتن در نمای خارجی

سنگ تراورتن تا چند سال پیش یکی از کم مصرف ترین سنگ ها بود چرا که خلل و فرج و تخلخل عیب محسوب می شد ولی مدتی است که معماران و طراحان در کل دنیا توجه خاصی به آن کرده اند. طوری که این سنگ در حال حاضر پرمصرفترین سنگ در بین ۵ گروه اصلی سنگ ساختمانی است.
سنگ تراورتن با داشتن طیف وسیعی از رنگها از روشن تا تیره و رنگ های متنوع و بسیار گرم و شاد و انواع و اقسام نقش ها دارای خاصیتی بی نظیر در بین سنگ  ها است. از جمله خواص بی نظیر این سنگ می توان به لایه لایه بودن آن اشاره کرد. این سنگ به جهت لایه لایه بودن در دو جهت قابل برش است. چنانچه سنگ تراورتن موازی این صفحه ها بریده شود تصویر این لایه ها به صورت امواج ابر و بادی بر روی سنگ می افتد که در اصطلاح به آن بی موج یا بی راه یا cross-cut می گویند. چنانچه صفحه برش عمود بر این صفحات حرکت کنند، به ان موج دار یا به راه یا vein-cut می گویند. در این حالت تصویر بر صفحه های تشکیل دهنده بر صفحه برش خورده، تصویری خطوطی موازی است.
سنگ تراورتن در حالت بی موج cross-cut محکمتر است و محل بین صفحه ها در سنگ موج دار vein-cut که همان خطوط روی سنگ است ، محل ضعف سنگ تراورتن است و دیده شده که تراورتن معمولا از همین خطوط می شکند.
برای تصور بهتر می توانیم یک تنه ی درخت چند ساله را مثال بزنیم که هر سال از عمرش گذشته ، لایه ای روی لایه ی قبلی شکل گرفته است. چنانچه شما برش را عمود بر طول تنه ی درخت بزنید ، تصویرش در مقطع آن یک سری دوایر متحدالمرکز خواهد بود که به آن cross-cut میگوییم. ولی چنانچه برش در طول تنه ی درخت باشد ، تصویر رگه ها بر روی مقطع برش ، تصویر خطوط موازی می شود که به این حالت vein-cut می گوییم ، آسیب پذیری چوب از محل همین لایه هاست که تبدیل به خطوط موازی شده است. خاصیت و حسن دیگر تراورتن استعداد خاص این سنگ در پذیرش انواع فراوری ها بر روس سطوح خود است. شاید سنگ های دیگر هم در بعضی از خواص با تراورتن مشترک باشند ولی قطعا تراورتن در این خصوصیت بی همتا است. مثلا می تواند به صورت مات ، براق ، تیشه ای ، چکشی ، سندبلاست ، چرمی یا بدون فراوری ، یا آنتیک یا ابزار و پروفیل کار می شود. همچنین سطح آن می تواند با روش های مختلفی پر شود که هر کدام خواص خود را دارد. مثلا می تواند با بتونه ، رزین ، اپوکسی ، سیمان پر شود که هرکدام از اینها به رنگ های متنوعی در می آیند و بعضی از آنها می توانند بی رنگ یا مثل شیشه باشند.
سنگ تراورتن به علت داشتن خلل و فرج ، دوغاب سیمان یا ملات پشت خود را به خوبی جذب می کند. این ویژگی باعث می شود تا تراورتن سالیان متوالی در برابر انقباض و انبساط و سرما و گرما، دوام بیاورد. همین تخلخل به تراورتن کمک می کند تا در زمانی که آب در آن نفوذ می کند، یخ می زند و افزایش حجم پیدا می کند، سنگ نشکند: چرا که این افزایش  حجم را در حالت الاستیسه خود تحمل می کند  و فضاهای خالی آن در موقع افزایش حجم کمک می کند تا برخلاف  سنگ های دیگر مثل مرمریت، دچار هوازدگی در مواقع یخ زدگی نشود.
با این توضیح، با در نظر گرفتن مسایل فنی آن، یکی از بهترین انتخاب ها برای فضاهای خارجی، چه نما و چه محوطه و حتی مصنوعات سنگی، تراورتن است.
تراورتن به علن نرمی و یکپارچگی خاصی که دارد بهترین گزینه برای کارهای ابزاری است. لذا امروزه اکثر مصنوعات سنگی از میز و نیمکت گرفته تا مجسمه های سنگی تراورتن است.
یرای کف فضاهای خارجی  نیز تراورتن یکی از بهترین انتخاب هاست. چرا که سطح آن می تواند زبر شود تا از سر خوردن جلوگیری نماید.در ضمن مقاومت لازم برای فضاهایی که  نیاز به مقاومت سایشی  و خمشی بالا دارند تامین می نماید. چنانچه از تراورتن های دوسانتی یا چهارسانتی و یا با ضخامت های بالاتر استفاده نمائیم این سنگ تحمل بار خوبی دارد.
امروزه استفاده از این سنگ  در فضاهای خارجی هم بسیار رایج و به جاست. این سنگ به صورت رنگ های متنوع و خاصیت تیشه خوری در سطح می تواند کمک حال طراحان در فضاهای باز باشد. همین طور تراورتن می تواند به صورت کیوبیک هم استفاده شود. استفاده از تراورتن به عنوان جدول هم کاملاً فنی، مقرون به صرفه و راه گشاست. به خصوص در بخش هایی مثل جنوب ایران که کمتر در معرض آب های کثیف قرار دارد.
یکی از مستعدترین سنگ ها در زمینه تعمیر و نگهداری سنگ، سنگ تراورتن است. چنانچه این سنگ  در نما کثیف شده باشد.، می توان آن را با انواع  روغن ها براق کرد. حتی می توان آن را شستشو داد، یا سندبلاست کرد و یا حتی نقش هایی در محل به آن اضافه نمود.

گرانیت در نما

گرانیت در نما

 از آنجا که نمای ساختمان به خصوص در شهرهای بزرگ در ارتباط مستقیم با تغییرات جوی و آلودگی هاست یکی از بهترین انتخاب ها گرانیت است. در مواقعی که سنگ گرانیت با رنگ روشن در نما کار شود آب برف و باران جذب شده توسط سطح سنگ گرانیت نما تا چند روز سنگ  را دو رنگ کرده و نما به صورت  لکه لکه دیده می شود. علت این پدیده جذب آب در قسمت هایی از سنگ و از دست دادن آب در قسمت های دیگر سنگ است که این موضوع در سنگ های تیره اتفاق نمی افتد.
سنگ گرانیت به علت سخت بودن و کم بودن خلل و فرج آن و جذب آب بسیار کم، دوغاب را به خوبی جذب نمی کند و به همین علت معمولاً  چسبندگی کافی بین سنگ و دوغاب به وجود نمی آید.
این موضوع باعث افتادن سنگ های گرانیت در نما می شود.این اشکال گرانیت با بستن و مهار کردن سنگ گرانیت تا قسمت زیادی برطرف می شود. چناچه این کار با چاک دادن سنگ و بستن آن با سیم گالوانیزه قبل از دوغاب ریزی انجام گیرد  “اسکوپ” نامیده می شود. روش دیگر آن “نصب خشک” است که جزئیات متفاوت دارد و امروزه بسیار رایج است.

مراحل تشکیل سنگ ها

مراحل تشکیل سنگ ها

سنگ ها تشکیل شده از تجمع  کانیها هستند. بعضی از یک نوع و بعضی از چند نوع کانی تشکیل شده اند. کانیها مواد جامد طبیعی غیر آنی هستند که ترکیب شیمیایی  ثابتی دارند.  نتایج مطالعات انجام شده  نشان می دهد که ۷۵ درصد از قاره ها را سنگ های رسوبی تشکیل می دهند و ۲۵ درصد آن آذرین تشکیل شده است.

  • سنگ آذرین

سنگ هایی هستند که  که از سرد شدن مواد مذاب درون زمین یا سطح زمین بوجود آمده اند. مقاومت سنگ های آذرین  در همه جا یکسان است. اسید کلریک در آنها  اثر تدارد. این سنگ ها سختی بالایی دارند مثل انواع گرانیت ها.

  • سنگ های رسوبی

این سنگ ها از ته نشین شدن  مواد محلول  یا شناور در دریا ها- رودخانه ها بوجود آمده اند که رفته رفته به سنگ رسوبی شکیل شده اند. از مهمترین سنگ های رسوبی  می توان به انواع  تراورتن ها  و بعضی مرمریت ها را نام برد.

  • سنگ دگرگون

 این نوع سنگ ها در اثر عواملی مثل  دما و فشار  سنگها دچار  تغییرات در شکل و ساخت ترکیبی کانی سنگ باعث تبلوو ومجدد سنگ می شود که می توان سنگ های چینی- مرمرها  وبعضی مرمریت ها را نام برد که در ساختمان های ساختمانی  مورد استفاده قرار می گیرد.

  • سنگ نما

بیشترین کاربرد سنگ ها در نمای ساختمان ها می باشد.  نمای ساختمان به دلیل قرار گرفتن  در معرض  آلایند ها، سرما، گرما و یخبندان دارای اهمیت فوق العاده می باشد. و لذا سنگ باید دارای ویژگی های خاص باشد تا در برابر عوامل یاد شده  مقاومت داشته  باشد. سنگ های آذرین دگرگونی و رسوبی به عنوان سنگ نما پیشنهاد می گردند که در ایران به وفور یافت می شود.