نوشته های مدیر

تیشه ای کردن

تیشه ای کردن ازقدیم مرسوم بوده که سطح روی سنگ رابا ابزارتیشه که روی آن به حالت ناخن درآمده تیشه ای کنند.اینکاربه دلایل مختلف انجام میشده است چنانچه ازسنگی درکف استفاده شودبااینکارمی توان ازمیزان لیزی سطح کاست وایجاد استحکاک کرد.این کارمعمولا درکف فضای عمومی ویاروی پله ها انجام میشودبعضی مواقع عمل تیشه دستی روی سنگ […]

آنتیک کاری

آنتیک کاری همانطور که میشود از اسم آن حدس زذ. به کاری که سنگ را کهنه وقدیمی نشن میدهد آنتیک کاری می گویند. انتیک کاری روش های مختلفی دارد. این کارمعمولا روس سنگ تراوتن انجام میشود ولی قابلیت اجرا روی سنگ های دیگرهم دارند. روش مکانیکی: روش معمول مرسوم وصحیح آنتیک کاری صورت مکانیکی آن […]

تراورتن در نمای خارجی

تراورتن در نمای خارجی سنگ تراورتن تا چند سال پیش یکی از کم مصرف ترین سنگ ها بود چرا که خلل و فرج و تخلخل عیب محسوب می شد ولی مدتی است که معماران و طراحان در کل دنیا توجه خاصی به آن کرده اند. طوری که این سنگ در حال حاضر پرمصرفترین سنگ در […]

گرانیت در نما

گرانیت در نما  از آنجا که نمای ساختمان به خصوص در شهرهای بزرگ در ارتباط مستقیم با تغییرات جوی و آلودگی هاست یکی از بهترین انتخاب ها گرانیت است. در مواقعی که سنگ گرانیت با رنگ روشن در نما کار شود آب برف و باران جذب شده توسط سطح سنگ گرانیت نما تا چند روز […]

مراحل تشکیل سنگ ها

مراحل تشکیل سنگ ها سنگ ها تشکیل شده از تجمع  کانیها هستند. بعضی از یک نوع و بعضی از چند نوع کانی تشکیل شده اند. کانیها مواد جامد طبیعی غیر آنی هستند که ترکیب شیمیایی  ثابتی دارند.  نتایج مطالعات انجام شده  نشان می دهد که ۷۵ درصد از قاره ها را سنگ های رسوبی تشکیل […]